Cliënten kunnen gedurende de avond/nacht/weekend/crises deels terecht bij mijzelf, dan op afspraak. Daarover wordt tijdens de intake informatie gegeven en zo nodig vast afspraken gemaakt.

 

Verder kunnen cliënten bij spoed of crisis terecht via de eigen huisarts bij de crisisdienst en spoedeisende eerste hulp; 

In de avond- en nacht wordt via het telefoonnummer van de huisarts verwezen naar de dienstdoende huisartsenpost. Zij verwijzen door naar de acute GGZ hulp.

 

Voor informatie zie ook:

https://www.propersona.nl/acute hulp (regio Nijmegen-Arnhem)

https://www.regelhulp.nl/crisisdienst en crisisopvang (Rijksoverheid)