Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van ZONpraktijk (2022) is op te vragen bij de praktijkhouder I. van Zon. ZONpraktijk is  AVG proof, hanteert de wettelijkeprivacyrichtlijnen en heeft dat vastgelegd in een AVG verklaring. De documenten zijn op te vragen bij de praktijkhouder.