Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van ZONpraktijk (2017) is op te vragen bij de praktijkhouder I. van Zon. ZONpraktijk is  AVG proof, hanteert de wettelijke privacy richtlijnen en heeft dat vastgelegd in een AVG verklaring. Dat document is op te vragen bij de praktijkhouder I. van Zon.