Systeemtherapie

I. Vormen van behandeling:


1.    Systeemdiagnostisch onderzoek
2.    Gezinstherapie(met deel of met hele gezin)
3.    Partnerrelatietherapie

II. Inhoud en werkwijze behandelonderdelen systeemtherapie


De toelichting hierover wordt mondeling gegeven.