ZONpraktijk is een praktijk voor Basis Generalistische GGZ. Sinds 1 januari 2015 heeft u recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ, mits er een verwijzing is van de huisarts. De overheid heeft bepaald dat deze zorg wordt vergoed als er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan.

 

Er wordt per kalenderjaar een kort, midden of intensief traject vergoed. Afhankelijk van de ernst van de klachten en verwachte behandelduur. Vergoeding binnen de Generalistische Basis GGZ valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. Dat is in 2022: € 385,-. U betaald het eigen risico eenmaal per kalenderjaar, onafhankelijk van de afgenomen zorg waarvoor het eigen risico geldt. 

 

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde basiszorg. Soms kan vergoeding wel plaatsvinden vanuit een aanvullende verzekering.

 

Zorg door I.E. van Zon voor volwassenen is gecontracteerd en wordt vergoed door een groot aantal verzekeraars. Er wordt rechtsreeks gedeclareerd bij de verzekeraar. Alleen het eigen risico wordt door de verzekeraar bij u in rekening gebracht.

Wanneer er geen overeenkomst is afgesloten met de zorgverzekeraar dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota kunt u vervolgens indienen bij de verzekeraar. Er geldt dan een restitutie-tarief, afhankelijk van de soort polis, dat door de verzekeraar aan u vergoed wordt. 

 

Gecontracteerde zorg:

Met de volgende verzekeraars is er een contract afgesloten voor basis GGZ in 2022:

CZ, Delta Loyd, Ohra

VGZ

Zilveren Kruis 

Multizorg, VRZ, Caresq

DSW

Er is in 2022 GEEN contract met Menzis afgesloten.


Het betreft alle sublabels van de genoemde verzekeraars.


Vanaf 1 januari 2015 wordt de psychische zorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Tevens wordt gespecialiseerde begeleiding van volwassenen vergoed door de gemeente. Er is daarvoor een beschikking van de gemeente of een verwijzing van de huisarts nodig. ZONpraktijk kan GGZ zorg voor kinderen bieden voor de volgende gemeenten:

Regio Arnhem, waaronder gemeente Arnhem en omliggende gemeenten zoals Lingewaard.


Voor de regio Nijmegen (Nijmegen zelf en omliggende gemeenten) is vanaf 2021 geen of zeer beperkt mogelijkheid tot vergoeding van zorg. Het advies is om dat zelf na te vragen bij de gemeente. 


Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.