Acute hulp en crisis

Bij een opleving van klachten of crisis die past bij de inhoudelijke behandeling dan probeer ik dat samen met u op te vangen door tijdens en buiten kantoortijden bereikbaar te zijn. We maken daar samen afspraken over. Wanneer de crisis vraagt om meer inzet dan ik kan bieden dan wordt u doorverwezen naar de huisarts voor overleg over opschalen van hulp en eventueel inzet van de crisisdienst van ProPersona

 

De volgende route geldt:

Bij spoed of crisis kunnen cliënten terecht bij de eigen huisarts ter beoordeling van een verwijzing naar de crisisdienst van ProPersona of spoedeisende eerste hulp; 

In de avond- en nacht wordt via het telefoonnummer van de huisarts verwezen naar de dienstdoende huisartsenpost. Zij beoordelen een verwijzing door naar de acute GGZ hulp van ProPersona.

 

Voor informatie zie ook:

https://www.propersona.nl/spoedeisende-netwerkgerichte-ggz/

(regio Nijmegen-Arnhem)

https://www.propersona.nl/voor verwijzers/acute-hulp/

(regio Arnhem-Nijmegen)

https://www.regelhulp.nl/crisisdienst en crisisopvang

(Rijksoverheid)