Behandeling

Na jarenlange ervaring in klinische behandelinstellingen, heb ik een aantal werkzame en bewezen behandelonderdelen vertaald naar de praktijk. Mijn doel is om mensen met psychische problemen zo goed mogelijk te helpen. Van groot belang daarbij is een gevoel van veiligheid en verbinding. Zonder oordeel en met respect voor degene die tegenover mij zit. Met behandeling of therapie wordt een proces van verandering in gang gezet. Dat betreft niet alleen de persoon die problemen ervaart, maar ook zijn of haar omgeving. Het systeem waar iemand in functioneert is dan ook essentieel onderdeel van de behandeling. Het systeem (gezin of relatie) kan ook de hoofdfocus zijn in de behandeling. Dat is afhankelijk van de hulpvraag en de afspraken die ik samen met mensen maak over de gewenste behandeling.

 

Werkwijze

Vragen en problemen van mensen kunnen verschillend van aard zijn, er wordt daarom maximaal ingespeeld op uw hulpvragen.  Wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet het werkzame middel te zijn.

In het aanmeldtraject bekijk ik uw vragen liefst zo breed mogelijk, een hulpvraag van ouders, kind of jongere wordt vanuit de gezinscontext bekeken.

U kunt zich aanmelden met een verwijzing van de huisarts voor BGGZ. Vervolgens plan ik met u een intake waarin we uw klachten bespreken, samen de behandeldoelen opstellen en een behandelplan maken. Het is ook mogelijk dat ik u na de intake doorverwijs naar een andere organisatie wanneer ik u vanuit de BGGZ onvoldoende kan helpen.

Wanneer behandeling start evalueren we het verloop frequent, zeker eens per 3-6 maanden. Verslaglegging over het verloop en afsluiting van de behandeling krijgt u en uw huisarts toegestuurd, indien u daar toestemming voor heeft gegeven. De wet WGBO is van toepassing op de behandeling vanuit ZONpraktijk. In het kort komt dat op het volgende neer:

- U hebt recht op informatie van mij, bijvoorbeeld over de diagnose en behandelvorm. Dat staat in het samen overeengekomen behandelplan. 

- De zorgovereenkomst met u staat op de website van ZONpraktijk. 

Https://ZONpraktijk/ 

Bij de start van de behandeling en in behandelplan wordt daarnaar verwezen.

- De zorgovereenkomst met bij kinderen tot 18 jaar staat op: https://tvnzorgt.nl/wp-content/uploads/2023/12/zorgovereenkomst_tvnzorgt_2024.pdf

- U moet toestemming geven voor de behandeling.

- U hebt inzage in uw dossier.

- U hebt recht op een second opinion. 

- U hebt recht op privacy.

 

Voor wie

- Behandelaanbod is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 10-18 jaar. Daarbij is het van belang dat kinderen in enige mate in gesprek kunnen over wat hen bezig houdt en zullen in geval van (jonge) kinderen hun ouders en/of gezin maximaal betrokken worden.

- Behandelaanbod is bedoeld voor volwassen (iedereen boven 18 jaar). 

- Behandelaanbod is niet bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische problemen en sterk ontregeld gedrag zoals: psychoses, manisch-depressieve ontregeling, vitaal depressief beeld, suïcidaal gedrag of een ernstige persoonlijkheidsstoornis.