Klachtenregeling

Via de beroepsvereniging NVGzP heeft ZONpraktijk een klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft over de verleende zorg kunt u terecht bij:

 

Piet de Boer 06-81941801

Mail: klachten@nvgzp.nl

Postadres: Kijfgracht 21 2312 RX Leiden

 

Via de volgende link kunt u alle informatie over de klachtenregeling vinden:

www.nvgzp.nl/public/klachtenregeling-NVGzP-voor-clienten.pdf

 

 https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voor-cli%C3%ABnten.pdf