Klachtenregeling

Via de beroepsvereniging PsyNIP heeft ZONpraktijk een klachten- en geschillenregeling. Het reglement staat beschreven in bijgevoegde document.
Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NI
Adobe Acrobat document 239.6 KB

 

Wanneer u een klacht heeft over de verleende zorg zal de regiebehandelaar eerst met u in gesprek gaan. Het doel is om uw klacht voldoende recht te doen en er samen uit te komen.

Wanneer u dat wenst kunt u buiten ZONpraktijk met een klacht terecht bij: 

Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Klachten kunnen digitaal worden ingediend met het klachtenformulier