Verzekerde zorg

ZONpraktijk is een praktijk voor Basis Generalistische GGZ. Per januari 2022 is er sprake van een overgang naar een ander bekostigingssysteem genaamd: Zorgprestatiemodel. Uw recht op vergoeding van psychologische zorg blijft hetzelfde als binnen de Generalistische Basis GGZ, mits er een verwijzing is van de huisarts. De overheid heeft bepaald dat deze zorg wordt vergoed als er sprake is van psychische stoornis/psychische problematiek of een vermoeden daarvan. 

 

Vergoeding vindt plaats per consult. Daar is een vast bedrag voor bepaald vanuit de overheid (NZa). Er wordt van te voren door mij ingeschat hoe lang een traject gaat duren (kort, midden of intensief) maar er zijn meer sessies mogelijk als dat nodig is voor uw herstel omdat er per sessie betaling mogelijk is. De duur van een traject is dus opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties en afhankelijk van de ernst van de klachten, die worden vastgelegd en gewogen in de Zorgvraagtypering.  Vergoeding binnen zorgprestatiemodel valt onder het wettelijk verplicht eigen risico. Dat is in 2024: € 385,-. U betaald het eigen risico eenmaal per kalenderjaar, onafhankelijk van de afgenomen zorg waarvoor het eigen risico geldt. 

 

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo worden aanpassingsstoornissen, werk en relatieproblemen uitgesloten van verzekerde basiszorg. Soms kan vergoeding wel plaatsvinden vanuit een aanvullende verzekering.

 

Zorg door I.E. van Zon voor volwassenen is gecontracteerd en wordt vergoed door een groot aantal verzekeraars. Er wordt rechtsreeks gedeclareerd bij de verzekeraar volgens de geldende normen. Alleen het eigen risico wordt door de verzekeraar bij u in rekening gebracht.

Wanneer er geen overeenkomst is afgesloten met de zorgverzekeraar dan ontvangt u zelf de nota. Deze nota kunt u vervolgens indienen bij de verzekeraar. Er geldt dan een restitutie-tarief, afhankelijk van de soort polis, dat door de verzekeraar aan u vergoed.


Gecontracteerde verzekeraars:

 

Met de volgende verzekeraars is er een contract afgesloten voor basis GGZ in 2024:


CZ, Ohra, Nationale Nederlanden 

Zilveren Kruis, Achmea

Caresq, ASR, Aevitae

DSW

Ditzo

Menzis 

ONVZ

Er is GEEN contract met VGZ. 

Er is geen contract met Salland Zorgverzekering.


Het betreft alle sublabels van de genoemde verzekeraars.


Psychische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Tevens wordt gespecialiseerde begeleiding van volwassenen vergoed door de gemeente. Er is daarvoor een beschikking van de gemeente of een verwijzing van de huisarts nodig. ZONpraktijk heeft een overeenkomst met TVN-zorgt te Nijmegen, TVN-zorgt is hoofdaannemer wat betreft de contractering met gemeenten.

 

ZONpraktijk kan GGZ zorg voor kinderen bieden voor de volgende gemeenten:

Regio Arnhem, waaronder gemeente Arnhem en omliggende gemeenten zoals Lingewaard.

Voor de regio Nijmegen (Nijmegen zelf en omliggende gemeenten) is vanaf 2021 geen of zeer beperkt mogelijkheid tot vergoeding van zorg. Het advies is om dat zelf na te vragen bij de gemeente. 

 

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.