Wanneer er bij aanvang van de behandeling of tijdens de behandeling vermoeden is of sprake is van een onveilige leefsituatie, fysiek-, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing en/of huiselijk geweld, dan worden binnen ZONpraktijk de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Met behulp van de 5 stappen in de meldcode wordt het proces bewandeld van signalering en nemen van een besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.
Bij gering vermoeden van onveiligheid worden altijd de kind check en een systeemcheck gedaan. Dat past naadloos bij de systemische visie en het systeemtherapeutisch werken binnen ZONpraktijk.
Zie verder de bijlage:
Bijlage 6 Protocol kindermish en huisgwe
Microsoft Word document 32.1 KB
Ik hanteer een transparante werkwijze tav incidenten en geweld in de zorgrelatie. Geweld in enige vorm dan ook vind ik niet acceptabel in de geboden zorgrelatie en past niet bij de behandelrelatie die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect. Bij geweld tegen mij of een van de medebehandelaren zal altijd aangifte gedaan worden bij de politie.
Bij geweld in de zorgrelatie worden de richtlijnen van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) gehanteerd. De stappen in het proces van melding en onderzoek die door het IGJ zijn voorgeschreven worden daarbij aangehouden.
Ook bij incidenten, meer algemeen of specifiek zoals bijvoorbeeld een suïcide(poging) worden de richtlijnen van het IGJ gevolgd.
Zie verder de bijlage:
Bijlage 4 Protocol melding inc en geweld
Microsoft Word document 31.9 KB