Waarneming bij ziekte en vakantie

 

Bij ziekte of vakantie zal met u als client worden besproken of er vervanging van mij nodig is en/of gewenst. 

Indien dat het geval is dan zal dat mondeling met u besproken worden en zullen er met u afspraken gemaakt worden over de vervanging.

Wanneer ik onverwacht uitval en geen contact met u als client kan opnemen kunt u hier lezen welke waarnemer u kunt benaderen.