Behandelvormen

Klachten

Klachten of problemen die ik behandel kunnen zijn:   

Angsten, somberheid, wisselende stemmingen, gedragsproblemen, familiaire- en relationele problemen, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, contactproblemen, sociale problemen, emotieregulatie problemen, e.d.

Het kan ook voorkomen dat er een diagnose gesteld is en er behandeling nodig is, zoals bijvoorbeeld: autisme, ADHD, stemmingsstoornis, hechtingsstoornis of is er sprake van beginnende persoonlijkheidsproblematiek.

 

Behandelvormen voor kinderen en volwassenen:

 1.  Individuele psychologische behandeling of psychotherapie.

2. Partnerrelatie therapie

3. Gezinstherapie

4. Specialistische begeleiding (maatschappelijk werk).

 

Bij alle vormen van behandeling staan uw hulpvraag en de overeengekomen behandeldoelen centraal. 

De individuele behandeling of kortdurende psychotherapie wordt over het algemeen vormgegeven vanuit de volgende evidence based behandelmethoden: cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Soms kunnen ondersteunende gesprekken voldoende zijn. Op indicatie kan psychomotorische therapie ingezet worden of een combinatie van genoemde behandelmethodes. De behandeling wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt. Partnerrelatietherapie en gezinstherapie vallen onder de hoed 'systeemtherapie'. Dat wordt ingezet als uw hulpvraag meer relationeel van aard is of de behandeling meer kan opleveren als we deze samen met uw partner en/of kinderen vormgeven. Daarbij kan zowel het kind als de volwassene de aangemelde client zijn. Er kan ook een combinatie van systeemsessies en individuele sessies worden ingezet.

Specialistische begeleiding wordt ingezet wanneer er een indicatie is afgegeven door de gemeente. Daarbij worden uw klachten en soms complexe problemen vertaald naar zaken die nodig zijn om uw dagelijks leven te stabiliseren en handvatten te krijgen. Een voorbeeld is dat uw klachten zorgen voor problemen in de opvoeding van de kinderen of ervoor zorgen dat het contact met belangrijke instanties niet lukt. 

 

Voor alle behandelvormen geldt dat ik tijdens de intake meer uitleg geef en we samen stil staan bij de vertaling naar uw eigen situatie. Wanneer gewenst kan de behandeling online uitgevoerd worden.

Dat geldt voor de individuele behandelingen en voor de systeemtherapeutische behandelingen.